Coookiepolitik

Denne hjemmeside anvender cookies. Vi bruger disse til at gennemføre dine køb på hjemmesiden, samt til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du undlade at acceptere cookies på vores hjemmeside. Bemærk at det kan medføre, at der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan anvende.

Hvad er en cookie?

Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din computer, mobiltelefon, tablet eller andet it-udstyr (herefter samlet ”computer”). De gør det muligt at genkende din computer og samle information om din adfærd på vores hjemmeside. Cookies indsamler imidlertid ikke informationer om, hvem du er, eller hvem der bruger din computer. Cookies kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Simplychocolate.dk anvender førsteparts- og tredjeparts cookies: 

Førsteparts cookies

Førsteparts cookies er cookies, som placeres på din computer af vores hjemmeside, og som alene kan læses af simplychocolate.dk. Vi anvender nedenstående typer af førsteparts cookies til forskellige formål:

  1. Tekniske cookies – som er helt nødvendige for, at vores hjemmeside fungerer. Det er eksempelvis cookies, der aktiverer grundlæggende funktioner såsom side-navigation.
  2. Personaliserede cookies – som indsamler oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside. Vi anvender disse oplysninger til at vise dig indhold og produkter på hjemmesiden, der passer bedst til dine behov baseret på den færden, du har haft på simplychocolate.dk.
  3. Statistik cookies – som blandt andet indsamler oplysninger om antallet af besøg på hjemmesiden, varigheden af de enkelte besøg m.v. Vi anvender disse oplysninger til at optimere brugervenligheden på vores hjemmeside og til statistiske formål.

Tredjeparts cookies

Tredjeparts cookies er cookies, som vi ikke selv placerer på hjemmesiden, men som vi har tilladt tredjeparter at placere. Når vi således inkluderer indhold fra tredjepartshjemmesider såsom Google, får du også cookies fra disse hjemmesider gemt på din computer.

Simplychocolate.dk anvender Google Analytics, der lagrer og tilgår cookies på vores hjemmeside med henblik på at generere statistik over brugernes besøg på simplychocolate.dk. Vi anvender desuden cookies fra Google Analytics til at kunne optimere brugervenligheden og funktionaliteten af vores hjemmeside.

Læs nærmere om hvilke oplysninger Google Analytics indsamler om dig her.

Herudover anvender vi cookies fra nedenstående tredjepartsleverandører. Vi anbefaler, at du læser privatlivspolitikken fra tredjepartsleverandørerne for yderligere information om, hvilke oplysninger de indsamler om dig.

Instagram
Vi anvender cookies fra Instagram for at kunne vise billeder direkte fra vores Instagram-profil på hjemmesiden.
Læs nærmere om Instagrams privatlivspolitik her.

Stripe (betalingsløsning)
Vi anvender cookies fra Stripe med henblik på at kunne gennemføre din betaling på hjemmesiden.
Læs nærmere om Stripes privatlivspolitik her.

Aelia (valutaomregner)
Vi anvender cookies fra Aelia for at kunne omdanne valutaen på hjemmesiden i henhold til brugerens behov.
Læs nærmere om Aelias privatlivspolitik her.

SOCIALE PLUGINS

Simplychocolate.dk anvender såkaldte ”sociale plugins” til Facebook, Instagram, Pinterest og LinkedIn. Dette giver dig mulighed for at dele indhold på sociale netværk eller anbefale produkter og tjenester.

Ved at anvende disse sociale plugins skabes en direkte forbindelse mellem din browser og den enkelte udbyder for det sociale medie. I den forbindelse kan de sociale netværk indsamle informationer om dig. Vi anbefaler derfor, at du læser privatlivspolitikken for det enkelte sociale netværk for yderligere information om, hvilke oplysninger der indsamles. Links til de sociale mediers privatlivspolitik findes herunder:

FacebookLink.

Instagram – Link

Pinterest – Link.

LinkedIn – Link.

SLETNING OG ADMINISTRATION AF COOKIES

I de fleste internetbrowsere kan du administrere og slette cookies ved at gå ind i browserens indstillinger.

Du kan desuden finde en vejledning til håndtering af dine cookies her.

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål om cookies og vores anvendelse heraf, er du velkommen til at kontakte os:

Copenhagen Chocolate Factory ApS
Amager Landevej 123
2770 Kastrup Danmark
E-mail: sales@simplychocolate.dk
Telefon: + 45 3313 5622

 

COOKIE POLICY

Please note that this website uses cookies. We use cookies to complete your transactions on the website and to adapt and improve the website content. If you do not want the website to collect information, you should not accept the cookies on our website. Please note that by disabling cookies, certain features on the website may not be available to you.

WHAT IS A COOKIE?

Cookies are small text files which are placed on your device, i.e. your computer, mobile telephone, tablet or other IT equipment (hereinafter jointly ”computer”). Cookies make it possible to recognize your computer and to remember information about the choices you make on our website. Cookies do not save information to track your identity and do not collect information about who is using your computer. Cookies cannot spread computer viruses or other harmful programmes.

Simplychocolate.dk uses first party and third party cookies:

 

FIRST PARTY COOKIES

First-party cookies are cookies set by our website, and which can only be read by simplychocolate.dk. We use the following kinds of first-part cookies for different purposes:

  1. Technical cookies – which are necessary in order for our website to work. These cookies enable for instance fundamental features such as site navigation.
  2. Personalized cookies – collect information about the choices you make on our website. We use this information to show you content and products on the website that suit your requirements based on previous choices made by you at simplychocolate.dk.
  3. Statistic cookies – compile for instance visitor statistics, such as the number of users, session duration, etc. We use this information to enhance usability on the website and for statistical purposes.

 

THIRD PARTY COOKIES

Third party cookies are cookies that are not set by us, but which we have allowed third parties to set on the website. When we show content from third party websites, for instance Google, cookies will also be set by these websites on your computer.

Simplychocolate.dk uses Google Analytics that sets and tracks cookies on our website in order to measure user visits at simplychocolate.dk. We also use cookies from Google Analytics to enhance the usability and functionality of our website.

Read more about the information collected by Google Analytics here.

We also use cookies from the third party suppliers listed below. We recommend that you read the privacy policies of these third party suppliers to find out which information they collect about you.

Instagram
We use cookies from Instagram in order to show you images from the Simply Chocolate Instagram account.
Read more about Instagram’s privacy policy here.

Stripe (online payment processing)
We use cookies from Stripe which allow us to accept your payment on the website.
Read more about Stripe’s privacy policy here.

Aelia (currency converter)
We use cookies from Aelia to convert the currency used at our website into the currency preferred by the user.
Read more about Aelia’s privacy policy here.

 

SOCIAL PLUGINS

Simplychocolate.dk uses social plugins for Facebook, Instagram, Pinterest and LinkedIn. This will allow you to share information on the social networks or recommend products and services.

By using these social plugins, a direct connection is established between your browser and the individual provider of the social media. In this connection, the social networks may collect information about you. We therefore recommend that you read the privacy policies of the individual social networks to learn more about which specific information is compiled. Links to the social media’s privacy policies:

FacebookLink.

Instagram – Link.

Pinterest – Link.

LinkedIn – Link.

 

REMOVING AND MANAGING COOKIES

Most internet browsers allow you to manage and remove cookies in the browser settings.

Read this guide on how to manage cookies: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/.

 

CONTACT DETAILS

If you have any questions concerning cookies and our use of cookies, please do not hesitate to contact us:

Copenhagen Chocolate Factory ApS
Amager Landevej 123
2770 Kastrup
Denmark

Email: sales@simplychocolate.dk
Telephone: + 45 3313 5622